LANPROCOM > Články > Metody realizace optických sítí FTTx
  • FTTH – Fiber To The Home, optické vlákno je přivedeno přímo k účastníkovi.
  • FTTB – Fiber To The Building, optické vlákno je přivedeno k budově. Zakončení optického kabelu je obvykle v suterénu budovy nebo blízko ní a odtud je pro přenos dat využito metalických kabelů. Toto řešení je vhodné pro velké budovy s velkým potenciálem koncových uživatelů.
  • FTTC – Fiber To The Curb, optické vlákno je přivedeno a zakončeno velmi blízko k jednotlivým domácnostem nebo kancelářím, kam mají jednotlivé přípojky ústit. Optické vlákno je zakončeno v rozvaděčích, odkud již zbývá k překlenutí malá vzdálenost k účastníkovi. Tato vzdálenost je realizována rozvody metalickými kabely.
  • FTTN – Fiber To The Node, optika je přivedena od poskytovatele služeb k určitému místu sítě, například k sídlišti či větší zástavbě, kde se pak signál rozvádí metalickým vedením k účastníkům. Tento typ připojení se nejvíce používá při realizaci širokopásmových sítí.