LANPROCOM > Články > Vzdálené zapnutí počítače

Funkce Wake on LAN, někdy označovaná jako vzdálené probuzení, je technologie umožňující vzdálené zapnutí počítače v síti odesláním speciálního datového paketu (označovaného jako paket Magic). I pokud je počítač vypnutý, síťový adaptér naslouchá síti, takže když přijde aktivační paket, může síťový adaptér zapnout počítač.

Počítač, který přijímá paket Magic, musí být vybaven základní deskou, síťovým adaptérem, ovladačem adaptéru a systémem BIOS, které podporují funkci Wake on LAN.

V systému Windows 7. Funkce Wake on LAN je ve výchozím nastavení povolená ve stolních počítačích, ale zakázaná v přenosných počítačích.

Pro vzdálené zapnutí počítače je potřeba zajistit:

  • trvalé napájení PC
  • trvalý přístup k síti (internetu)
  • povolit Wake on LAN (WOL) v nastavení BIOS základní desky, když tato volba není přímo dostupná, tak najít položku pro možnost zapnutí PC pomocí síťové karty (je na PCI): APM Configuration > Power On By PCI Devices > Enabled

WOL-BIOS-ASUS-MB-P5W64-WS-Pro

 

  • dále nastavit ve Windows u síťového adaptéru (připojení k místní síti > vlastnosti > konfigurovat > upřesnit) vlastnost týkající se WOL s příslušnou hodnotou (může se lišit v závislosti použitého síťového adaptéru)  např.

wol2

 

  • potom vyzkoušet probuzení nejprve v lokální síti  např. pomocí programu  WakeOnLanGui

 

  • probouzet počítač na dálku lze i z Android zařízení např. použitím aplikace Wol Wake on Lan Wan

Pokud budete počítač zapínat přes veřejný Internet, vzdálený počítač nebo router musí mít pevnou veřejnou IP adresu nebo může mít i dynamickou pokud má DNS záznam. V rámci Intranetu nebo místní sítě nesmí být zakázán broadcasting na UDP portech 7, 9 nebo 5555.

Pokud je vzdálený počítač připojen přes router, je potřeba přesměrovat komunikaci pomocí NAT  na UDP portech 7, 9 nebo 5555 na broadcast adresu vnitřní sítě nebo na MAC adresu vzdáleného počítače.
Broadcast adresu zjistíte v nastavení routeru.
Převážně se bude jednat o adresu, která bude mít na konci číslo 255,např. pokud máme síť 192.168.1.1 – 255 (maska sítě 255.255.255.0),bude broadcast adresa 192.168.1.255.

Některé routery neumožňují přesměrování na broadcast adresu nebo MAC adresu;zde je možné využít i přesměrování na IP adresu pod podmínkou,že router má k dané IP adrese na trvalo přiřazenou MAC adresu v tabulce ARP.

U některých routerů můžete využít zasílání Magic paketu přes webové rozhraní.

Co je to IP a MAC adresa a jak ji zjistit?