LANPROCOM > Články > Základní příkazy v LINUXU

Distribuci operačního systému Linux lze zjistit pomocí příkazu:
#cat /etc/issue

Verzi operačního systému Linux pak zjistíte příkazem:
#uname -a

Volné místo na disku můžete v operačním systému Linux zjistit pomocí příkazu:
#df -h

Podrobnosti o procesoru (CPU) lze zjistit pomocí příkazu:
#cat /proc/cpuinfo

Podrobnosti o velikosti a využítí operační paměti RAM lze zobrazit pomocí příkazu:
#cat /proc/meminfo

Tento příkaz vypíše informace o volné operační paměti:
#free

Zjistit stávající hostname (název počítače) můžete pomocí příkazu:
#hostname
Změnu hostname provedete úpravou souboru /etc/hostname

Hledání všech souborů, které začínají např.textem lanprocom:
#find / -name lanprocom*

Doba běhu systému a jeho zatížení:
#uptime

Seznam PCI zařízení:
#lspci

Seznam USB zařízení:
#lsusb

Aktuální datum a čas:
#date

Seznam pevných disků a jejich oddílů:
#cat /proc/partitions

Stav RAID polí:
#cat /proc/mdstat

Vypnutí systému:
#halt

Restart systému:
#reboot