LANPROCOM > Ukázka realizací

Bezdrátové spoje

Realizace bezdrátových spojů postavených na mikrovlnných komunikačních zařízeních poskytující bezdrátové spojení typu "point to point" pro přenos dat, hlasu a videa v bezlicenčních a licencovaných pásmech.

Optické a metalické sítě

Ukázka výstavby počítačové sítě realizované na optických a metalických rozvodech.