LANPROCOM > Optická kabeláž

Provádíme instalaci optické kabeláže uvnitř budov zejména tam, kde by instalace UTP kabely byla nedostačující.


optika

Z důvodu zvýšení nároků na přenosové rychlosti a jejich kvalitu se nasazují digitální systémy, pro které je přenosovým médiem optické vlákno.
Optické vlákno se díky svým vynikajícím přenosovým parametrům používá nejvíce pro dálkové a místní multifunkční sítě.

Výhody:

  • Každé vlákno může přenášet mnoho nezávislých signálů, každý s použitím jiné vlnové délky světla.
  • Vytváření sítí na krátké vzdálenosti pomocí optických kabelů, jako například v budově, šetří prostor v kabelovém vedení, protože jediné vlákno může přenášet mnohem více dat než jeden elektrický kabel.
  • Vlákno je také imunní vůči elektrickému rušení.
  • Optické kabely nejsou elektricky vodivé, což je dobré řešení pro ochranu komunikačních zařízení umístěných na přenosové soustavě vysokého napětí a kovových konstrukcích náchylných na úder blesku.
  • Mohou být také použity v prostředích, kde jsou přítomny výbušné výpary, bez nebezpečí vznícení.
  • Optické kabely lze instalovat např. v těsném sousedství silových kabelů pro rozvod elektrické energie, aniž by byly jakkoliv omezeny přenosové nebo bezpečnostní parametry.
  • Vzhledem k tomu, že pro přenos informace se nevyužívá elektrických principů, je optické kabely velmi obtížné, ne-li nemožné odposlouchávat.