LANPROCOM > Sofistikovaná řešení > Virtuální privátní síť

Vytvoříme Vám VPN řešení pro vzdálený a zabezpečený přístup do vaší vnitřní sítě, nebo propojení  vnitřních sítí poboček vaší firmy šifrovaným VPN tunelem.


 

Virtuální privátní síť (VPN – virtual private network) je v informatice prostředek k propojení několika počítačů prostřednictvím (veřejné) nedůvěryhodné počítačové sítě. Lze tak snadno dosáhnout stavu, kdy spojené počítače budou mezi sebou moci komunikovat, jako kdyby byly propojeny v rámci jediné uzavřené privátní (a tedy důvěryhodné) sítě. Při navazování spojení je totožnost obou stran ověřována pomocí digitálních certifikátů, dojde k autentizaci, veškerá komunikace je šifrována, a proto můžeme takové propojení považovat za bezpečné.

VPN pro vzdálený přístup
VPN remote access je vhodné řešení například ve firmách, kde externí pracovníci potřebují přístup k interním síťovým prvkům ve firmě – například sdílenému úložišti. Ovšem i v domácích podmínkách to je zajímavé řešení – můžete si například svůj počítač vzdáleně probudit a dostat se ke svému archivu fotografií i z druhého konce světa.

VPN_remote_access

VPN mezi sítěmi LAN
VPN tunel slouží pro bezpečné (šifrované) propojení dvou sítí, například dvou poboček firmy
(site-to-site, nebo LAN-to-LAN) – do jednoho velkého podnikového intranetu.

VPN_tunel