LANPROCOM > Zjištění IP a MAC adresy
  • IP adresa je jedinečné číslo přidělené vašemu počítači/routeru vaším poskytovatelem připojení k Internetu. Svou aktuální veřejnou IP adresu zjistíte např. navštívením www.mojeip.cz . IP adresu ,kterou máte nastavenou na vaší síťové kartě zjistíte tak,  že zvolíte nabídku Start >Spustit… > napíšete „cmd“ a stisknete Enter. Do nově otevřeného okna napíšete „ipconfig /all“ a stisknete Enter. Vše bez uvozovek.
  • MAC adresa je jedinečné číslo vaší síťové karty. Skládá se z číslic 0 až 9, písmen A až F a pomlčky či dvojtečky jako oddělovačů. Tato adresa je přidělena výrobcem karty při její výrobě. Pod Windows XP a vyšších zjistíte MAC adresu tak, že zvolíte nabídku Start >Spustit… > napíšete „cmd“ a stisknete Enter. Do nově otevřeného okna napíšete „ipconfig /all“ a stisknete Enter. Vše bez uvozovek.Najděte řádek s názvem Fyzická Adresa. Adresa by měla vypadat podobně jako tato: 00-80-48-22-3d-5a.